Substituții fideicomisare - Notar Public Sector 1

Substituții fideicomisare

Substituții fideicomisare, dispoziția prin care o persoana, denumita instituit, este însărcinata sa administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalității si sa le transmită unui terț, denumit substituit, desemnat de dispunător, nu produce efecte decât în cazul în care este permisa de lege .

Astfel, o liberalitate  poate fi grevata de o sarcina care consta în obligația instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalității si de a le transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de dispunător.

Substituțiile fideicomisare se caracterizează prin următoarele:

  • Substituția fideicomisara presupune doua liberalităţi succesive, având același obiect, dintre care prima este în favoarea instituitului si se executa decesului testatorului sau la data încheierii contractului de donație, iar cea de a doua, în folosul substituitului, se executa la moartea instituitului;
  • instituitului i se aplica dispozițiile Codului civil referitoare la fiduciar.

 

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Așadar, în cadrul substituției permise, instituitul are obligația de a administra si transmite substituitului obiectul fideicomisului.

În vederea executării sarcinii, dispunătorul poate impune instituitului constituirea de garanţii şi încheierea unor contracte de asigurare. Dacă instituitul este moştenitor rezervatar al dispunătorului, sarcina nu poate încălca rezerva sa succesorală.

Drepturile substituitului se nasc la moartea instituitului. Substituitul dobândește bunurile care constituie obiectul liberalității ca efect al voinței dispunătorului. Prin urmare, nu exista doua transmisiuni, ci una singura, cu eventualele consecințe fiscale ce pot rezulta (un singur impozit pe transferul dreptului de proprietate).

Substituitul nu poate fi, la rândul sau, supus obligației de administrare si de transmitere a bunurilor, comportându-se ca nu donator sau legatar, după caz.

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Atunci când substituitul predecedează instituitului sau renunţă la beneficiul liberalităţii, bunul revine instituitului, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut că bunul va fi cules de moştenitorii substituitului ori a fost desemnat un al doilea substituit.

  • în cazul in care substituitul predecedeaza instituitului si dispunătorul nu face nicio referire la modul de transmitere a bunului, bunul va reveni instituitului;
  • daca dispunătorul a prevăzut în mod expres ca în situația predecesului substituitului bunul sa revină moștenitorilor acestuia, bunurile vor trece direct in proprietatea moștenitorilor substituitului, care vor trebui sa accepte liberalitatea pentru a putea opera substituția;
  • când substituitul renunță la beneficiul liberalității si dispunătorul nu a desemnat un alt substituit, bunul revine instituitului. Nu se poate menționa in actul de liberalitate situația in care moștenitorii substituitului vor culege bunul in cazul renunțării substituitului la liberalitate.

Comments are closed.