Promisiune de vânzare cumpărare - Notar Public Bucuresti

Promisiune de vânzare cumpărare

Promisiunea de vânzare cumpărare este actul prin care părțile se obligă să vândă respectiv să cumpere un bun, în schimbul unui preț, la termenul și în condițiile pe care le stabilesc de comun acord.

Când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare, refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite.

Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat.

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

Formular de contact

Actele necesare pentru promisiunea de vânzare cumpărare:

  • cărțile de identitate, certificatele de căsătorie (promitenți vânzători și promitenți cumpărători)convenții matrimoniale (dacă este cazul)
  • pentru cetățenii străini: pașaport și certificat de înregistrare fiscală în România (N.I.F./ C.I.F. – eliberat de către ANAF – NIF-ul se obține prin procură)
  • sentința civilă/certificatul de divorț – dacă este cazul
  • Procură întocmită în formă autentică în cazul în care promitentul-vânzător și/ sau promitent cumpărătorul sunt reprezentați la încheierea promisiunii de către un mandatar;

 

Pentru persoanele juridice:  Certificat de înregistrare, Decizia Asociatului Unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la vânzarea sau cumpărarea imobilului, care va cuprinde prețul de vânzare, moneda și modalitatea de plată, precum și contul în care se va încasa prețul, valoarea avansului.

 

  • contract de vânzare cumpărare / contract de construire
  • proces verbal de predare primire/dovada achitare integrala apartament
  • certificate de moștenitor, contract de donație, contract de partaj, etc.
  • declarații de radiere ipoteca, sulta, privilegiul vânzătorului – dacă este cazul
  • schița cadastrala, încheierea de intabulare, extras carte funciară

Comments are closed.