Incapacităţi de a dispune prin testament - Notar Bucuresti

Incapacităţi de a dispune prin testament

Incapacităţi de a dispune prin testament – Minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească nu pot dispune de bunurile lor prin liberalităţi nici prin reprezentanţii legali (părinţi sau tutore) şi nici personal cu încuviinţarea ocrotitorului legal (şi chiar dacă s-ar obţine autorizaţia instanţei de tutelă).

Art. 988 alin. 2 Cod Civil: „Sub sancţiunea nulităţii relative, nici chiar după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu persoana nu poate dispune prin liberalităţi în folosul celui care a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al său, înainte ca acesta să fi primit de la instanţa de tutelă descărcare pentru gestiunea sa. Se exceptează situaţia în care reprezentantul ori, după caz, ocrotitorul legal este ascendentul dispunătorului”.Exemplul clasic este acela al tutorelui minorului. De regulă, ascendentul desemnat tutore, care poate primi liberalităţi chiar şi înainte ca instanţa de tutelă să-i dea descărcare de gestiune, este bunicul minorului.

Art. 12 alin. 2 Cod Civil prevede că „Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil. Starea de insolvabilitate rezultă din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit legii, executării silite, faţă de valoarea totală a datoriilor exigibile. În principiu comerciantul nu este incapabil de a testa dar după moartea comerciantului, legatele se vor executa numai după ce creditorii vor fi plătiţi.

Condiţia capacităţii de a dispune prin liberalităţi

Potrivit art. 987 alin. 2  Cod Civil “Condiţia capacităţii de a dispune prin liberalităţi trebuie îndeplinită la data la care dispunătorul îşi exprimă consimţământul”, adică la data întocmirii actului. În consecinţă testamentul unui incapabil nu va putea fi considerat valabil chiar dacă ulterior a devenit o persoană capabilă. Capacitatea de a încheia un act juridic trebuie să fie apreciată la momentul când se încheie/semnează, chiar dacă efectele sau executarea actului este amânată până la o dată ulterioară, fie şi incertă, cum este moartea testatorului.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

[email protected] +40 727 717 718 Formular de contact

Sancţiunea incapacităţii legale de a dispune prin liberalităţi. Întrucât incapacităţile de a dispune prin liberalităţi au ca scop protecţia voinţei incapabilului şi a intereselor familiei sale, nefiind dictate de interese de ordine publică, sancţiunea este nulitatea relativă a liberalităţii. (art. 1251 NCC).

Comments are closed.