Contractul de ipotecă imobiliară - Notariat Bucuresti

Contractul de ipotecă imobiliară

Contractul de ipotecă imobiliară, potrivit art 2343 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligații.

Ipoteca este prin natura ei, accesorie și indivizibilă. Ea subzista  cât timp exista obligatia  pe care o garanteaza și poarta în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecaruia dintre ele și asupra oricarei parti, chiar și atunci când proprietatea este divizibila sau obligatiile sunt divizibile.

Contractul de ipoteca se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancțiunea nulității absolute. (Art 2378 Cod Civil).

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Se pot ipoteca:

 • Imobilele cu accesoriile lor
 • Uzufructul acestor imobile si accesoriile
 • Cotele parti din dreptul asupra imobilelor
 • Dreptul de superficie

 

Actele necesare:

 • cărțile de identitate, certificatele de căsătorie (proprietari) conventii matrimoniale (daca este cazul)
 • pentru cetatenii straini: pașaport si certificat de inregistrare fiscala in Romania (N.I.F./ C.I.F. – eliberat de către ANAF – NIF-ul se obține prin procura)
 • sentinta civila/certificatul de divort – daca este cazul 
 • Procură întocmită în formă autentică atunci când proprietarii sunt reprezentați la încheierea actului de către un mandatar

 

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Contractul de ipotecă imobiliară

Pentru persoanele juridice:  Certificat de înregistrareDecizia Asociatului Unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la constituirea ipotecii asupra imobilului, care va cuprinde descrierea imobilului, valoarea și moneda.

 • contract de vanzare cumparare / contract de construire
 • proces verbal de predare primire/dovada achitare integrala apartament
 • certificate de mostenitor, contract de donatie, contract de partaj, etc.
 • schița cadastrala, încheierea de intabulare, extras carte funciară

 

Din partea instituției bancare : procura și act de identitate.

 

Comments are closed.