Condițiile și dovada plății - Notar Public

Condițiile și dovada plății. Clauza penală și arvuna

Condițiile și dovada plății

Condițiile și dovada plății, clauza penală și arvuna, obligația se stinge prin plată atunci când prestatia datorata este excutata de bunăvoie. Potrivit art. 1469 Cod Civil, plata consta în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestatii care constituie obiectul însuși al  obligației.

Plata poate fi făcuta de orice persoana chiar daca este tert în raport cu acea obligatie. Plata poate fi făcută creditorului, reprezentantului său, legal sau conventional, persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instanta sa o primeasca.

Plata facuta unei alte persoane, decat cele specificate mai sus,  este totuși valabila daca este ratificata de creditor, cel care a primit plata devine ulterior titularul creanței,  a fost facuta celui care a pretins plata în baza unei chitante liberatorii semnate de creditor.

Conform art. 1492 Cod Civil, debitorul nu se poate libera executand o alta prestatie decat cea datorata, chiar daca valoarea prestatiei oferite ar fi egala sau mai mare, decât daca creditorul consimte la aceasta. În acest din urma caz, obligatia se stinge atunci cand noua prestatie este efectuata. Daca prestatia oferita în schimb consta în transferul proprietatii sau al unui alt drept, debitorul este tinut de garantia contra evictiunii si de garantia contra viciilor lucrului, potrivit regulilor aplicabile în materia vanzarii, cu exceptia cazului in care creditorul prefera sa ceara prestatia initiala si repararea prejudiciului.

Atunci când plata se face prin virament bancar, data plății este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani ce a facut obiectul platii.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Potrivit art 1504 Cod Civil, daca plata se face prin virament bancar, ordinul de plata semnat de debitor si vizat de institutia de credit,  prezuma efectuarea platii. Debitorul are oricând dreptul sa solicite institutiei de credit a creditorului o confirmare, în scris, a efectuării platii prin virament bancar. Aceasta confirmare face dovada plății.

Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei. Atunci cand debitorul nu îsi executa obligatia si se afla în întârziere, creditorul poate sa ceara sau sa treaca la executarea silita, sau sa obtina daca obligatia este contractuala, rezolutiunea sau rezilierea contractului, ori reducerea propriei obligatii.

Debitorul poate fi pus în întârziere, fie printr-o notificare scrisa prin care creditorul îi solicita executarea obligatiei, fie prin cererea de chemarae în judecată. Daca prin lege sau prin contract nu se prevede altfel,  notificarea se comunica debitorului prin executor judecatoresc sau prin orice alt mijloc care asigura dovada comunicarii.

Debitorul se afla de drept în întârziere atunci când s-a stipulat ca simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect.

Notificarea prin care creditorul pune în întârziere pe unul dintre codebitorii solidari produce efecte și în privița celorlați.

Potrivit art 1527 Cod Civil, creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul sa fie constrâns  sa execute obligatia în natura, cu exceptia cazului în care  o asemenea executare este imposibila.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

 

Daunele moratorii în cazul obligațiilor banesti.

Art 1535 Cod Civil prevede ca în cazul în care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta până în momentul plății, în cuantumul convenit de parti, sau în lipsa, în cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.

În acest caz, debitorul nu are dreptul sa fac adovada ca prejudicial suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății ar fi mai mic. Daca, înainte de scadență, debitorul datora dobanzi mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadență.

Clauza penală și arvuna

Potrivit art 1538 Cod Civil, clauza penală este aceea prin care părțile stipuleaza ca debitorul se oblige la o anumita prestatie în cazul neexecutarii obligatiei principale.

În caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silita în natura a obligatiei principale fie clauza penală. Dispozitiile privitoare la clauza penala sunt aplicabile conventiei prin care creditorul  este îndreptatit ca in cazul rezolutiunii sau rezilierii contractului din culpa debitorului, sa pastreze plata partiala facuta de acesta din urma.

Atunci când la momentul încheierii contractului, o parted ă celeilalte  cu titlu de arvuna o suma de bani, în caz de neexecutare arvuna trebuia imputata asupra prestatiei datorate sau, dupa caz, restituita. Daca partea care a dat arvuna, nu executa obligatia fara justificare, cealalta parte poate declara rezolutiunea contractului, reținând arvuna.Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealalta parte poate declara rezolutiunea contractului si poate cere dublul acesteia.

Creditorul obligatiei neexecutate poate opta pentru execuatre sau pentru rezolutiunea contractului si epararea prejudiciului.

Conform art 1546 Cod Civil arvuna se restituie cand contractul înceteaza din cauze ce nu atrag raspunderea vreuneia dintre parti.

 

Comments are closed.