Caducitatea legatelor - Notar Sector 1

Caducitatea legatelor

Caducitatea legatelor

Caducitatea legatelor este cauza de ineficacitate a legatului constand într-o imposibilitate de executare a legatului, instituit valabil de catre testator si nerevocat de acesta, ca urmare a unor imprejurari straine de vointa testatorului.

Legatele instituite în mod valabil și nerevocate pot deveni ineficace din cauze intervenite ulterior întocmirii testamentului și care fac imposibilă executarea lor.

Spre deosebire de nulitatea legatelor, care se datoreaza unor cauze existente în momentul intocmirii testamentului, caducitatea se datoreaza unor evenimente, împrejurari  ulterioare. Comparativ cu  revocarea voluntara a legatelor, caducitatea se produce independent si chiar impotriva vointei testatorului. Spre deosebire de revocarea judecatoreasca a legatelor, prin care se sanctioneaza anumite atitudini culpabile ale legatarului, cauzele care determina caducitatea nu sunt determinate sau conditionate de culpa legatarului. 

 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Art.1071 Cod civil prevede șase cazuri de caducitate a legatelor : 

  • legatarul nu mai este în viata la data deschiderii mostenirii
  • legatarul este incapabil de a primi legatul
  • legatarul este nedemn
  • legatarul renunta la legat
  • legatarul decedeaza inaintea implinirii conditiei suspensive ce afecteaza legatul, daca aceasta avea un caracter pur personal
  • bunul ce formeaza obiectul legatului cu titlu particular a pierit în totalitatea sa din motive care nu tin de vointa testatorului, în timpul vietii testatorului sau înaintea împlinirii conditiei suspensive ce afecteaza legatul.

 

Potrivit legii, legatul devine caduc daca legatarul nu mai este în viata la data deschiderii mostenirii, a murit înaintea testatorului, de aceea, legatul nu îsi produce efectele, devenind caduc (aceasta producandu-se numai de la data deschiderii mostenirii), iar mostenitorii legataralui nu vor avea nici un drept asupra legatului, deoarece legatarul nu l-a putut transmite, iar reprezentarea succesorala nu este aplicabila în materia mostenirii testamentare. 

Legatul este caduc si daca legatarul decedeaza inaintea implinirii conditiei suspensive ce are un caracter pur personal.

Daca legatarul a decedat dupa  deschiderea succesiunii, dar inainte de implinirea conditiei suspensive, legatul ramane caduc, chiar daca dupa moartea legatarului conditia se realizeaza sau este sigur ca nu se va mai realiza. 

Daca legatul este afectat de o conditie rezolutorie, de termen sau de sarcina, este suficient ca legatarul sa fie in viata la data deschiderii mostenirii pentru ca aceste modalitati nu afecteaza dobandirea dreptului la legat, ci numai desfiintarea respectiv exigibilitatea sau stingerea dreptului. 

De asemenea, legatul va deveni caduc si în caz de deces al legatarului deodata, în acelasi timp cu testatorul, lipsind capacitatea succesorala a legatarului. La intocmirea testamentului, testatorul va putea insa, stipula ca in cazul in care legatarul desemnat in primul rand nu va fi in viata in momentul deschiderii mostenirii sau ar deceda dupa aceasta data, dar inainte de realizarea conditiei suspensive ce afecteaza legatul, daca aceasta are un caracter pur personal, el sa revina unei sau unor alte persoane, de exemplu, mostenitorilor legatarului.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

 

Incapacitatea legatarului de a primi legatul –  art.1071 lit.b

Legatul este caduc atunci cand legatarul este incapabil  de a primi legatul la data  deschiderii mostenirii (de ex, legatarul cu titlu particular al proprietatii unui teren nu are, la data deschiderii mostenirii, cetatenie româna). Daca legatarul era deja incapabil in momentul intocmirii testamentului, legatul nu este caduc, ci nul. 

Nedemnitatea legatarului – art.1071 lit.c

Nedemnul este înlaturat atat de la mostenirea legala, cat si de la cea testamentara, in situatia in care legatarul a savarsit o fapta care atrage nedemnitate, legatul consimtit în favoarea sa devine caduc (art.960 alin.1 Cod civil). 

De asemenea, potrivit art.961 alin.1 Cod civil, efectele nedemnitatii de drept sau judiciare pot fi inlaturate in mod expres prin testament sau prin act autentic notarial de catre cel care lasa mostenirea, daca testatorul se limiteaza sa-l gratifice pe nedemn prin testament, fara sa prevada în mod expres si inlaturarea efectelor nedemnitatii, legatul va fi caduc.

Neacceptarea legatului de catre legatar (renuntarea) – art.1071 lit.d

Avand în vedere principul prevazut de art.1106 Cod civil “nimeni nu poate fi obligat sa accepte o mostenire ce i se cuvine”,  legatarul are, ca si mostenitorii legali, drept de optiune succesorala . În virtutea acestui drept (care se transmite si mostenitorilor sai, daca legatarul moare dupa deschiderea mostenirii), titularul lui poate renunta la legat, caz în care legatul devine caduc (daca testatorul nu a prevazut pentru aceasta situatie o substitutie vulgara). Conditia este ca renuntarea sa se faca numai dupa deschiderea succesiunii, altfel ar fi nula, deoarece ar constitui un pact asupra unei mosteniri viitoare.

Legatarul decedeaza înaintea implinirii conditiei suspensive ce afecteaza legatul, daca aceasta avea un caracter pur personal – art.1071 lit.e 

Aceasta ipoteza nu trebuie confundata cu cea specificată mai sus (decesul legatarului), intrucat acel caz de caducitate presupune ca legatarul a decedat înainte de data deschiderii mostenirii.

În cazul de fata, decesul intervine dupa data deschiderii mostenirii, dar mai inainte implinirii conditiei suspensive care afecteaza legatul si care impiedica transmiterea dreptului catre legatar.

Conditia suspensiva ce afecteaza legatul trebuie sa aiba un caracter pur personal (de ex, iti las apartamentul din Bucuresti cu conditia sa devii licentiat al Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti) , numai in aceste conditii legatul devine caduc.

In schimb, daca legatul este afectat de o conditie suspensiva care nu are un caracter pur personal si intervine decesul legatarului inainte de implinirea conditiei, dreptul care formeaza obiectul legatului se va transmite mostenitorilor legatarului, fiind afectat de aceeasi conditie.  

 

Pieirea TOTALA a bunului care formeaza obiectul legatului – art.1071 lit.f

Potrivit textului de lege, legatul devine caduc atunci cand bunul ce formeaza obiectului legatului cu titlu particular a pierit în totalitate din motive care nu tin de vointa testatorului, în timpul vietii testatorului sau înaintea împlinirii conditiei suspensive ce afecteaza legatul. Pieirea totala atrage caducitatea legatului daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  • legatul sa fie cu titlu particular si sa aiba ca obiect bunuri corporale certe,  individual determinate, iar nu bunuri de gen neindividualizate. De asemenea, legatul devine caduc si daca are ca obiect nu proprietatea bunului individual determinat, ci dezmembramintele proprietatii (de ex, legatul uzufructului sau a dreptului de abitatie asupra casei);
  • pieirea bunului sa fie totala (daca bunul piere numai in parte, partial, legatul nu devine caduc, nici macar in parte, ci doar i se micsoreaza emolumentul; iar daca pieirea s-a produs în împrejurari încat se datoreaza despagubiri sau indemnizatie de asigurare, aceste sume se cuvin legatarului). Daca pieirea este totala, din cauza caducitatii legatului, legatarul nu are dreptul nici la despagubiri sau la indemnizatia de asigurare.
  • pieirea bunului sa aiba loc in timpul vietii testatorului sau inainte de implinirea conditiei suspensive. (daca bunul era pierit în momentul încheierii testamentului, legatul este nul pentru lipsa de obiect; daca pieirea are loc dupa deschiderea succesiunii, legatul nu devine caduc, riscul pieirii fortuite fiind suportat de legatar)
  • cauza pierii bunului poate fi un eveniment fortuit (caz fortuit sau forta majora) ori o fapta culpabila savarsita de o terta persoana sau chiar de catre testator ori legatar. Numai pieirea datorata unei fapte intentionale a testatorului se analizeaza ca revocare voluntara a legatului, iar nu cauza de caducitate.

 

Comments are closed.