Limitele judiciare în raporturile de vecinătate - Notar Sector 1

Limitele judiciare în raporturile de vecinătate

Limitele judiciare ca posibilitate juridică de depăşire a inconvenientelor normale ale vecinătăţii. Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind asigurarea bunei vecinătăţi, precum si la respectarea celorlalte sarcini, care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

Domeniul de aplicare a limitelor judiciare este dat, conform art. 630 Cod Civil, de raporturile de vecinătate, iar stabilirea lor se va face în scopul asigurării unor bune raporturi de vecinătate, după criteriul inconvenientelor normale ce pot apărea în cadrul acestor raporturi, inconveniente care vor putea fi depășite prin voința judecătorului, prin raportare la principiul echității.

Principiul echității ca fundament al limitelor judiciare ale exercitării dreptului de proprietate private

Potrivit art. 630 Cod Civil, daca un proprietar cauzează, prin exercitarea dreptului sau, anumite inconvenienţe mai mari decât cele normale în cadrul raporturilor de vecinătate, instanța de judecata va putea, “din considerente de echitate”, să îl oblige la “despăgubiri” in folosul celui vătămat, precum si atunci când este posibil la stabilirea situației anterioare producerii acestor inconveniente.

Aceste drepturi si obligații sunt corelative si, in situația in care operează prezumția de comunitate, reciproce. Așadar, aceste drepturi si obligații sunt diferite, in funcție de caracterul comun sau exclusiv al dreptului de proprietate asupra zidului, şanţului sau gardului despărțitor.

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Criterii de apreciere a limitelor judiciare

Caracterul “normal” al inconvenientelor astfel create – mai mari decât cele normale – este la aprecierea suverana a judecătorului. Echitatea impune însa ca ele sa nu fie suportate ca atare de către cel vătămat; art. 630 alin (1) Cod Civil prevede ca echitatea impune ca proprietarul care le creează sa îl despăgubească pe cel vătămat.

În practică, s-a apreciat ca numai prejudiciile de o anumita gravitate pot fi reparate, întrucât raporturile de vecinătate presupun, prin ele însele, acceptarea reciproca a inconvenientelor daca acestea rămân la un nivel rezonabil. De asemenea, aprecierea gravitații inconvenientelor, respectiv a prejudiciilor, trebuie sa se facă prin raportare la timpul si locul in care se desfăşoară raporturile de vecinătate.

Modalităţi de reparare a prejudiciului

Ipoteza reglementata de art. 630 Cod Civil nu presupune vinovăţia celui ce creează inconveniente normale vecinului sau. Dincolo însa de lipsa vinovăţiei sale, principiul echitații comanda obligarea sa la repararea prejudiciului astfel cauzat, eventual, daca este posibil, cu restabilirea situației anterioare procedurii inconvenientelor in discuție.

Art. 630 alin (2) Cod Civil prevede ca, atunci când prejudicial cauzat de asemenea inconveniente apare ca fiind minor în raport cu necesitatea sau cu utilitatea desfăşurării activității prejudiciabile de către proprietar, instanța de judecata va putea încuviința desfășurarea acelei activităţi; cel astfel prejudiciat va avea însa dreptul la despăgubiri. In situația în care prejudiciul apare ca fiind “iminent sau foarte probabil”, instanța de judecata va putea sa încuviințeze prin ordonanța președințiala, specifica soluționării situațiilor de urgenta, masurile necesare pentru prevenirea pagubei art. 630 alin. (3) Cod Civil.

Tipuri de restrângere voluntar ale exercitării dreptului de proprietate private

Art. 626 Cod civil permite instituirea de limite în exercitarea dreptului de proprietate prin acte juridice, cu condiția de a nu se încălca ordinea publica si bunele moravuri. 

Contactați echipa noastră

Pentru informații suplimentare despre acte necesare, tarife și taxe și urgențe ne puteți contacta prin metodele afișate mai jos:

contact@notarpublic.ro +40 727 717 718 Formular de contact

Limitele în exercitarea dreptului de proprietate care sunt create prin voința parților, exprimate prin acte juridice, sunt limitele judiciare convenționale sau limitele judiciare voluntare.

Prin voința proprietarului, este posibila restrângerea exercitării unuia sau altuia dintre atributele dreptului de proprietate privată. De exemplu, deşi potrivit legii, regulamentelor sau obiceiului, trebuie sa existe o anumita distanta a construcțiilor fata de linia de hotar, proprietarul unui teren îşi poate restrânge dreptul de a construi, mărind aceasta distanta prin obligația pe care si-o asuma.

Cea mai drastica autolimitare a exercitării dreptului de proprietate privata este inalienabilitatea.

Comments are closed.